Phòng

Tại UNPLAN, chúng tôi có bốn loại phòng khác nhau dành cho khách hàng của chúng tôi để lựa chọn, vì vậy mọi người có thể ở lại, cho dù bạn đến với tư cách là một nhóm bạn, đôi vợ chồng, gia đình hoặc tự mình.